Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 20.08.2010 r. do 10.09.2010 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Boruszowicach, Hanusku, Brynku i w Tworogu. Informacja pod numerem telefonu 285-74-93 wew. 42

Data opublikowania: 11:28, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości