Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG o g ł a s z a PIERWSZE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH które odbędą się w dniu 22 listopada 2010 r. w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16

Godz. 10.30 – działka położona w Boruszowicach przy ul. Obrońców Pokoju

Od godz. 10.45 – nieruchomości położone w Brynku pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Zamkową

Od godz. 12.00 – nieruchomości położone w Tworogu przy ul. Kościuszki

Data opublikowania: 11:30, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości