Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG o g ł a s z a PIERWSZY OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ który odbędzie się w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 do osób legitymujących się własnością dz. nr 329/82 i 323/82 obręb Hanusek k.m.1

Działka nr 267/79 obręb Hanusek k.m.1

Data opublikowania: 11:32, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości