Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gminy Tworóg
przystąpiła do opracowania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
(PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do
osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

– redukcji
emisji gazów cieplarnianych,

– zwiększania
udziału energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych,

– redukcji
zużycia energii finalnej,

– poprawy
jakości powietrza

– zmiany
postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na opracowanie PGN Gmina Tworóg otrzymała
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z zapisów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy, które
opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie
dofinansowania na działania takie jak:

– termomodernizacje
budynków

– wdrażanie
Odnawialnych Ĺšródeł Energii

– działania
z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

Dobrze
opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania
ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i
zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Tworóg w zakresie modernizacji żródeł
ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie,
niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub
dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóżdż

ANKIETA

Data opublikowania: 08:28, 11 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności