Trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 05 września 2023
roku w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 w
Tworogu odbędzie się trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie
nieruchomości będącej własnością Gminy Tworóg.


Szczegóły >> BIP

Data opublikowania: 11:13, 1 sierpnia 2023

Kategorie: Nieruchomości