Wykaz nieruchomości do sprzedazy

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I
piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 30.12.2013 r. do 20.01.2014
r.wykazu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Tworóg,przeznaczonej do sprzedaży:

1/ w trybie bezprzetargowym dotychczasowym
najemcom:

– lokal mieszkalny położony w budynku
jednorodzinnym, położony przy ulicy Cegielnia 1 w
miejscowości Brynek.

Data opublikowania: 13:30, 30 grudnia 2013

Kategorie: Nieruchomości