Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.