Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 09.07.2019 r. do dnia 29.07.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Świniowicach, Boruszowicach, Hanusku, Połomii, Wojsce i Kotach Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

Szczegóły BIP>Zarządzenia

Data opublikowania: 13:18, 20 lipca 2019

Kategorie: Nieruchomości