Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Tworóg informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 28.07.2015 r. do dnia 18.08.2015 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Hanusku, Boruszowicach, Tworogu, Nowej Wsi Tw., Wojsce, Brynku oraz Kotach.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Więcej szczegółów

Data opublikowania: 13:36, 26 lipca 2015

Kategorie: Nieruchomości