Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 30.08.2016 r. do dnia 20.09.2016 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Boruszowicach, Brynku, Wojsce, Tworogu, Hanusku oraz Kotach. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 11:28, 5 września 2016

Kategorie: Nieruchomości