Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje , o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 15.03.2016 r. do 04.04.2016 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:

1/ lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 33/2 w Tworogu,

Data opublikowania: 17:12, 16 marca 2016

Kategorie: Nieruchomości