Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16 oraz na stronach internetowych od dnia 19.10.2018 r. do dnia 09.11.2018 r. wykazu lokali mieszkalnych położonych w Hanusku, przy ul. Słowiańskiej 8 do zbycia w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

Data opublikowania: 13:35, 19 października 2018

Kategorie: Nieruchomości