Obwieszczenia

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 23 lipca 2021r. wydał decyzję nr […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.5.2021 z 25.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu drogi […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie – plany miejscowe

Obwieszczenie – plany miejscowe

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu: w- rejonie ulic Tarnogórskiej, Wspólnej oraz Łącznej w Brynku, – przy ulicy Studziennej w […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IIFXIII.747.14.2021 z 09-07-2021: podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.7.2021 z 26.06.2021 r. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg – Kędzierzyn” w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE zawiadamia się, że na wniosek firmy TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu działającej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Byrczek ELBART wszczęto postępowanie w […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska, terenu sołectwa Mikołeska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu.

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwał: Nr X/69/2019, Nr XII/95/2019, Nr XVII/158/2020.

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póżn. zm.) […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego […]