Obwieszczenia

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Obwieszczenie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zawiadomienie o dookreśleniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski) z dn. […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tworóg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG – zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 338/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na rozbudowie sieci energetycznej rozbudowie sieci […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG – zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 205/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG – zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2015 r., Pani Krystyny Głogowskiej reprezentowanej przez Panią Irenę Gola-Respondek zostało […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE – podanie do publicznej wiadomości wykazu miejscowości wraz z ulicami przy których umieszczone zostały tablice przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg – Kędzierzyn Kożle. Pełna treść

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr […]