Obwieszczenia

Miniaturka artykułu Ogłoszenie / obwieszczenie

Ogłoszenie / obwieszczenie

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr VI/61/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z póżn. zm.), w związku […]

1 4 5 6